Παραιτήθηκε ο Χρήστος Γ. Σαλτογιάννης από μέλος της Συμπολιτείας Ξηρομεριτών

Επιστολή παραίτησης
Κοιν: Πρόεδρο Συμπολιτείας 
Δημοτικούς Συμβούλους Συμπολιτείας
Μέλη και Φίλοι της παράταξης
Με την παρούσα επιστολή, σας γνωστοποιώ και σας υποβάλλω την παραίτηση μου από Μέλος της Δημοτικής Παράταξης «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΩΝ». Οι λόγοι παραίτησης μου είναι κυρίως προσωπικοί αλλά και ιδεολογικοί.
Με εκτίμηση
Χρήστος Γ. Σαλτογιάννης