Δυτική Ελλάδα: Καταβολή συντάξεων Απριλίου

Από τις 30 Μαρτίου ξεκινά ανάλογα το ταμείο η καταβολή των συντάξεων του Απριλίου, με την αρχή να κάνουν τα ταμεία του ΙΚΑ και του Δημοσίου.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο οι ημερομηνίες καθορίστηκαν ως εξής:

Οι συντάξεις Δημοσίου θα καταβληθούν την 30η Μαρτίου 2016  ημέρα Τετάρτη.

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την 30 Μαρτίου 2016 ημέρα Τετάρτη

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την 1 Απριλίου 2016 ημέρα Παρασκευή

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την 1 Απριλίου 2016 ημέρα Παρασκευή

Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την 31 Μαρτίου 2016 ημέρα Πέμπτη