Έγκριση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Αγρινίου Ανδρέα Καλαμπαλίκη

Με απόφαση του ο δήμαρχος Αγρινίου ενέκρινε στον αντιδήμαρχο Ανδρέα Καλαμπαλίκη επιπλέον αρμοδιότητες. Συγκεκριμένα του ανέθεσε το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου.