Σωματείο εργαζομένων νοσοκομείου Αγρινίου: «Όχι σε τροπολογία για χρηματοδότηση Νοσοκομείων από τους Δήμους και τις Περιφέρειες»

«Ζητάμε την απόσυρση τροπολογίας με την οποία ανατίθεται η κάλυψη έκτακτων λειτουργικών αναγκών των δημοσίων δομών Υγείας στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση με τη συγκεκριμένη διάταξη «ρίχνει το μπαλάκι της ευθύνης της συνέχισης λειτουργίας πολλών μικρών και μεσαίων διασυνδεόμενων Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας στους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας.Τους καθιστά συνυπεύθυνους για τη χρηματοδότηση και τη στελέχωσή τους».

Όπως αναφέρει, δε, σε ανακοίνωσή τηςη Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, «μέσα από τη ρύθμιση αυτή η κυβέρνηση επιχειρεί να μεταφέρει στους Δήμους και στις διοικητικές Περιφέρειες μέρος του κόστους λειτουργίας των δομών Υγείας».