Κ. Μπακόπουλος – Ειρ. Ντάσκαρη οι νέοι εκπρόσωποι γιατρών και λοιπού προσωπικού στο Δ.Σ. του νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας

Ο Κώστας Μπακόπουλος και η Ειρήνη Ντάσκαρη είναι οι νέοι εκπρόσωποι γιατρών και λοιπού προσωπικού στο Δ.Σ. του νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας (Αγρινίου – Μεσολογγίου) μετά την εκλογική διαδικασία που διεξήχθη σήμερα. Στις εκλογές των γιατρών ψήφισαν 68 (1 λευκό και 2 άκυρα). Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: Κωνσταντίνος Μπακόπουλος 52, Ιωάννης Σελιμάς 11 και Απόστολος Φασούλας 2. Για το λοιπό προσωπικό ψήφισαν 318 (άκυρα – λευκά 15. Η σταυροδοσία των υποψηφίων έχει ως εξής: Ειρήνη Ντάσκαρη 101, Στυλιανός Μερμίγκης 89, Βασίλης Καραγιώργος 83 και Νικόλαος Σιάμπος 30.

Νίκος Αγγελόπουλος