Η συγκρότηση του νέου Δ.Σ. στον Όμιλο «ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ»

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 8ης Φεβρουαρίου 2016, για την τριετία 2016-2018, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 29 Φεβρουαρίου  2016,  ως εξής:

 

Πρόεδρος:  Μαραγιάννη Βασιλική

Αντιπρόεδρος: Κανής Νικόλαος

Γενικός Γραμματέας: Δρέλλιας Παναγιώτης

Ταμίας: Μικέλη Βαρβάρα

Ειδικός Γραμματέας: Τσαμπάζη-Χατζή Μαρία

Έφορος: Σπυρέλη Χρυσούλα

 ΜΕΛΗ

Νεραντζής Ιωάννης

Νάκος Κωνσταντίνος

Κολοβού-Μήτσιου Φρίντα

Η 1η τακτική συνεδρίαση  θα γίνει στις 15 Μαρτίου 2016 με κύριο θέμα τον προγραμματισμό δράσης του Ομίλου.