Αγρίνιο: Σχολικοί Διαγωνισμοί με θέμα «ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΑ ΖΩΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»

Το θέμα των αδέσποτων ζώων αποτελεί πρόβλημα πολιτισμικό αφού είναι θέμα παιδείας και ηθικής η αντιμετώπιση κάθε ζωντανού οργανισμού, πρόβλημα κοινωνικό και με σοβαρό υγειονομικό ενδιαφέρον, καθώς αυτά αποτελούν εστίες παρασιτικών και λοιμωδών νοσημάτων. Ο Δήμος Αγρινίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4039/ 2012 και όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το ν. 4235 / 2014 και σύμφωνα με την 92/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου υλοποιεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Σύμφωνα με το νόμο 4039/2012, άρθρο 18 οι Δήμοι ως συνυπεύθυνοι φορείς μεριμνούν για: α) την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και την προβολή από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, προγραμμάτων πληροφόρησης και εκπαίδευσης των ατόμων, που είναι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ζώων συντροφιάς και των ατόμων που ασχολούνται με την εκτροφή, εκπαίδευση, εμπόριο και φύλαξη των ζώων αυτών, καθώς και για την ενημέρωση τοπικών κοινωνιών και ομάδων σχετικά με το περιεχόμενο των διατάξεων που αφορούν στην προστασία των ζώων, β) την προώθηση, ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη της ιδέας της φιλοζωίας σε νηπιαγωγεία και σχολεία με εκδηλώσεις, ομιλίες, προβολές, σεμινάρια αντιμετώπισης και χειρισμού αδέσποτων ζώων και άλλα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Αγρινίου έχει ως βασικούς άξονες:

  • την περισυλλογή, την καταγραφή και τη σήμανση, τον εμβολιασμό, τη στείρωση, την αποπαρασίτωση, την περίθαλψη, την παρακολούθηση λυσσυπόπτων σκύλων και την υιοθεσία

 

  • ενημέρωση των πολιτών και την εκπαίδευση των μαθητών.

Στo πλαίσιo υλοποίησης του παραπάνω προγράμματος “Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων συντροφιάς” ο Δήμος Αγρινίου διοργανώνει δυο σχολικούς διαγωνισμούς:

 

  • Καλλιτεχνικό σχολικό διαγωνισμό με θέμα «Αγαπάμε τα ζώα, Δημιουργούμε Πολιτισμό» σε παιδιά του νηπιαγωγείου και μαθητές των Α’, Β’, Γ’ τάξεων του Δημοτικού σχολείου και

 

  • Διαγωνισμό έκθεσης με θέμα «Αγαπάμε τα ζώα, Δημιουργούμε Πολιτισμό, μια προσωπική εμπειρία με ένα ζώο » σε μαθητές παιδιών Δ’, Ε’, και Στ’ τάξεων του Δημοτικού σχολείου.