1η ειδική δημόσια συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Αγρινίου

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 στην 1η ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1

στο Αγρίνιο, με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

«Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2015».

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

                                 

                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΚΟΣ