Ανέλαβε καθήκοντα στην Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ο Φ. Τσόλκας

Ανακοινώνεται ότι την (17-2-2016), ύστερα από τις τακτικές ετήσιες κρίσεις των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, ανέλαβε και εκτελεί καθήκοντα Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Δυτικής Ελλάδας, ο Υποστράτηγος Φώτιος ΤΣΟΛΚΑΣ του Αναστασίου.

  • Γεννήθηκε το έτος 1965 στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας.
  • Κατατάχθηκε στο Σώμα της πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής το έτος 1984, ενώ αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών το έτος 1989.
  • Μέχρι και το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή υπηρέτησε σε μάχιμες και νευραλγικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στη Δυτική Ελλάδα.
  • Με το βαθμό του Ταξιάρχου, υπηρέτησε ως βοηθός Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντής Δυτικής Ελλάδας.
  • Έχει λάβει μέρος με επιτυχία σε πολλά σεμινάρια, εκπαιδεύσεις και μετεκπαιδεύσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.
  • Είναι απόφοιτος του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών.
  • Είναι απόφοιτος της 11ης Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας.
  • Του απονεμήθηκαν για την υπηρεσιακή του απόδοση πολλές ηθικές αμοιβές.
  • Γνωρίζει την Αγγλική γλώσσα.
  • Είναι έγγαμος και έχει μια κόρη και ένα γιό.

_MG_0839