Ιόνια Οδός: Νέο εντυπωσιακό βίντεο με την πρόοδο του έργου (Ιανουάριος 2016)