Επίκαιρη Ερώτηση του Κ. Καραγκούνη για τα Πανεπιστημιακά Τμήματα στο Αγρίνιο

Με μια σειρά αποφάσεων που αφορούν τα Πανεπιστημιακά Τμήματα στο Αγρίνιο, εξελίσσεται, πλέον, ένα σχέδιο αποδυνάμωσής τους  και κατά συνέπεια έμμεσης κατάργησής τους ή μετακίνησής τους.

Συγκεκριμένα, έχουν ήδη υλοποιηθεί (δημοσιευθεί σε ΦΕΚ) οι μετακινήσεις τριών καθηγητών από το Αγρίνιο, ενώ σχεδιάζονται πέντε επιπλέον μετακινήσεις που έχουν εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις και πέντε ακόμη που είναι σε διαδικασία έγκρισης.

Καθίσταται προφανές, ότι γίνονται κινήσεις διάλυσης, ουσιαστικά, των Πανεπιστημιακών τμημάτων του Αγρινίου, με δεδομένο ότι οι μετακινήσεις δεν γίνονται μόνο προς το Πανεπιστήμιο Πατρών, αλλά και σε όποιο Πανεπιστήμιο επιθυμεί το κάθε Μέλος ΔΕΠ.

 

Κατόπιν τούτου ο Υπουργός ερωτάται:

 

1) Ποιές είναι οι πραγματικές  προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας αναφορικά με τη λειτουργία των εν λόγω  Πανεπιστημιακών Τμημάτων στο Αγρίνιο, με δεδομένες τις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης, όχι μόνο για συνέχιση λειτουργίας των Πανεπιστημιακών Τμημάτων στο Αγρίνιο αλλά και για περαιτέρω ανάπτυξή τους.

2) Θα ακυρωθούν οι μετακινήσεις των τριών καθηγητών που έχουν ήδη υπογραφεί καθώς και οι .σχεδιαζόμενες λοιπές μετακινήσεις;

 

Αθήνα, 15/2/2016

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Κωνσταντίνος Καραγκούνης