Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ακτίου Βόνιτσας την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου

Με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη του, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ακτίου Βόνιτσας, στην Βόνιτσα, την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 19:30.
        Όμως το καυτό θέμα με την ομόφωνη απόφαση του ΦΟΔΣΑ Παλαίρου για την υποδοχή 4.500 τόνων σκουπιδιών (3.500 από το Δήμο Πύργου και 1000 από το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας), παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας είχε αποφασίσει να μη δεχτεί τα απορρίμματα άλλων περιοχών στο ΧΥΤΑ, δεν υπάρχει στην ημερησία διάταξη.
        Πολλοί Δημότες διερωτώνται τι μεσολάβησε και ΑΛΛΑΞΕ η στάση του Προέδρου του ΦΟΣΔΑ κ. Κατσαμπίρη και του Αντιδημάρχου κ. Στούπα, οι οποίοι πρόσφατα, στις 21-12-2015 ψήφισαν στο Δημοτικό Συμβούλιο να μην δεχτεί το ΧΥΤΑ της 3ης Γεωγραφικής Ενότητας της ΠΕ Αιτ/νιας σκουπίδια από την ΠΕ της Ηλείας.
     Ακόμα διερωτώνται τι μεσολάβησε και ΑΛΛΑΞΕ η θέση της Δημοτικής αρχής;
      Τα μείζονος σπουδαιότητας, αυτά ερωτήματα, επιβάλλεται να απαντηθούν άμεσα και κανένας δεν μπορεί να παίζει παιχνίδια στην πλάτη των Δημοτών και της περιοχής μας και απαιτούν απαντήσεις, διευκρινήσεις επί του ζητήματος.
      Επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει και το τελευταίο θέμα που είναι: η λήψη απόφασης για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε τρίτους και θα πρέπει η δημοτική αρχή  να εξηγήσει ξεκάθαρα ποιες υπηρεσίες θα ανατεθούν σε τρίτους και οι λόγοι που την οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση.
Αναλυτικά τα θέματα της συνεδρίασης είναι:…….

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).
Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 19 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικά θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στο συνδρομητικό site της Σ. Καραγιλάνης μ. Ε.Π.Ε. για το έτος 2016. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
2.- Εξουσιοδότηση Ταμία Δήμου για διαδικτυακές συναλλαγές με την Τράπεζα Πειραιώς.
(Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
3.- Εξουσιοδότηση Ταμία Δήμου για διαδικτυακές συναλλαγές με την Τράπεζα Eurobank.
(Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
4.- Άνοιγμα νέου λογαριασμού του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας για πληρωμή οφειλών απομακρυσμένων οφειλετών στην Τράπεζα ALPHA BANK – Ορισμός Διαχειριστή λογαριασμών. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
5.- Εξουσιοδότηση Ταμία Δήμου για διαδικτυακές συναλλαγές με την Τράπεζα ALPHABANK. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
6.- Κατανομή ποσού από Κ.Α.Π στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2016 (A κατανομή) . (Εισηγήτρια κα Πανταζή)
7.- Περί μειώσεως λογαριασμών από Χρηματικούς Καταλόγους δικαιώματος βοσκής και τέλος Κοινόχρηστου χώρου. (Εισηγητής κ Στούπας)
8.- Διαθεσιμότητα –Επάρκεια Ομάδας Έργου για «Ανάπλαση του ιστορικού κέντρου και της παραλιακής ζώνης της Βόνιτσας και δημιουργία πολιτιστικού κέντρου».
(Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
9.- Προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Αμφιλοχίας για χρήση αποφρακτικού μηχανήματος.
(Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
10.- Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ έτους 2016. (Εισηγητής κ Στούπας)
11.- Λήψη απόφασης για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε τρίτους.
    (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
* Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους.