Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον δρόμο Αμφιλοχίας Βόνιτσας με απόφαση της Αστυνομίας

Με απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή Ακαρνανίας κ. Ματσούκα , θα υπάρξει παράταση ισχύος ως προς την επιβολή περιορισμών ως προς  τα όρια ταχύτητας και την ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή Θύρρειου – Δρυμού, από την 22+500 χ/θ έως 26+900 χ/θ (χιλ/ση νέου αυτοκινητοδρόμου), για την ασφαλή εκτροπή της κυκλοφορίας της υφιστάμενης Ε.Ο. Αμφιλοχίας – Βόνιτσας, του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ – ΝΟΤΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΙΙ’, λόγω εκτελούμενων εργασιών, σύμφωνα με την μελέτη της ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε., κατά το χρονικό διάστημα από την 10/2/2016 έως την 16/4/2016 , σύμφωνα με την εργοταξιακή σήμανση των εκτελούμενων οδικών έργων.

ΑΡΘΡΟ (2)

Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της , σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.

ΑΡΘΡΟ (3)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Βόνιτσας.