Αυξάνεται στην Αιτωλοακαρνανία ο αριθμός δανειοληπτών που μένουν χωρίς βεβαιώσεις οφειλών

Πρόεδρος ΙΝΚΑ: «Οι τράπεζες εκδίδουν τις βεβαιώσεις στον προβλεπόμενο από τον νόμο χρόνο, αλλά δεν τις χορηγούν στους δανειολήπτες»

 

 

Μορφή χιονοστιβάδας έχει λάβει, τόσο στο Αγρίνιο και την ευρύτερη περιοχή, όσο και σε ολόκληρη την Δυτική Ελλάδα, οι διαμαρτυρίες των δανειοληπτών που δεν μπορούν να λάβουν στο χρονικό διάστημα που προβλέπει ο νόμος, βεβαιώσεις αναλυτικών οφειλών, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στο νόμο (Κατσέλη).

Ειδικότερα, όσοι ήδη έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, εκ του νόμου πρέπει να προχωρήσουν σε επικαιροποίηση του φακέλου τους, αλλά τις περισσότερες φορές βρίσκουν κλειστές τις τράπεζες! Παρά το γεγονός δηλαδή, ότι έχουν καταθέσει αιτήσεις για χορήγηση βεβαιώσεων αναλυτικών οφειλών, από τον περασμένο Νοέμβριο μέχρι και σήμερα, υπάρχουν τραπεζικά καταστήματα που δεν ανταποκρίνονται.

Σύμφωνα με τους ίδιους, οι τράπεζες επικαλούνται φόρτο. Ωστόσο, ο ίδιος ο νόμος προβλέπει ότι οι τράπεζες υποχρεούνται να εκδώσουν τις βεβαιώσεις μέσα σε διάστημα 10 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης του δανειολήπτη. Όπως βεβαιώνει στη «Σ» ο Πρόεδρος του ΙΝΚΑ και της Ένωσης Καταναλωτών Αιτ/νιας Γιώργος Λεχουρίτης «τις βεβαιώσεις σε πολλές περιπτώσεις οι τράπεζες τις εκδίδουν εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπει ο νόμος, αλλά αφήνουν να περάσει το διάστημα των 10 ημερών και μετά τις χορηγούν στους αιτούντες δανειολήπτες»!

Ο κ. Λεχουρίτης επισημαίνει πως «οι τράπεζες συνεχίζουν το ίδιο τροπάριο προφασιζόμενες ότι υπάρχει φόρτος εργασίας και κωλυσιεργούν για να περάσει η δική τους θέση για τον συνεργαζόμενο δανειολήπτη. Αν δεν προσέλθει στην τράπεζα τότε ξεκινούν οι διαδικασίες για την κατάσχεση της ακίνητης περιουσίας, παρά τις ειδοποιήσεις που έχουν προηγηθεί! Οι τράπεζες πολλές φορές εκδίδουν τις βεβαιώσεις αυτές στον προβλεπόμενο χρόνο, αλλά δεν τις δίνουν στον δανειολήπτη και αυτό φαίνεται εύκολα από τις ημερομηνίες που έχουν εκδοθεί οι βεβαιώσεις και από τον χρόνο που τις παραλαμβάνουν στα χέρια τους οι αιτούντες. Οι τραπεζίτες πρέπει να σταματήσουν να αυθαιρετούν».

Το θέμα είχε αναδείξει και η «Σ» στις 13/1/16 με τίτλο «Κατάσχουν χρήματα από λογαριασμούς δανειοληπτών, παρά την προσωρινή δικαστική απόφαση». Την μη υιοθέτηση των Δικαστικών Αποφάσεων από τις τράπεζες είχε καταγγείλει τότε στη «Σ» ο Αιτωλοακαρνάνας Πρόεδρος του ΙΝΚΑ και Πρόεδρος  της Ένωσης Καταναλωτών Αιτ/νιας Γιώργος Λεχουρίτης, ο οποίος αναφέρονταν για όσους προσφεύγουν στο νόμο 3869 του 2010 (Κατσέλη) με την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 85 του νόμου 3996/11που αντικαθίσταται με το άρθρο 13 του νόμου 4161/13.

Ειδικότερα, η τροποποίηση αυτή προσάρμοζε (και συνεχίζει να ισχύει και να προσαρμόζει) την προσωρινή διαταγή, η οποία εξετάζει την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη, κινητή και ακίνητη περιουσία δηλαδή, με βάση την αίτηση που καταθέτει ο αιτών στο Ειρηνοδικείο και απαγορεύει την όποια αλλαγή της κινητής και ακίνητης περιουσίας μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, η οποία μπορεί να διατάσσει την καταβολή ενός ποσού μέχρι την οριστική συζήτηση που μπορεί να γίνει μετά από τρία ή ακόμα και πέντε χρόνια.

Στην Αιτωλοακαρνανία, όσοι εκ των δανειοληπτών έχουν κάποιο λογαριασμό μισθοδοσίας, σύνταξης ή αγροτικών επιδοτήσεων και οφείλουν στις τράπεζες, αλλά έχουν προσφύγει στον νόμο Κατσέλη και διαθέτουν προσωρινή διαταγή, στο σύνολό τους έχουν υποστεί παρακράτηση από τους λογαριασμούς τους. Μόνο στο Αγρινίου οι «παθόντες» ξεπερνούν τους 100.

Κων/νος Χονδρός