Κατάλληλο το νερό στα χωριά της Δ.Ε Παναιτωλικού

Βελτιωτικές παρεμβάσεις από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου

 

Κατάλληλο προς κατανάλωση είναι πλέον το νερό στις τοπικές κοινότητες Αγίας Παρασκευής, Σιτόμενων, Σκουτεράς και Αγίας Βαρβάρας της Δημοτικής Ενότητας Παναιτωλικού του Δήμου Αγρινίου. Το προηγούμενο διάστημα με έγγραφό της η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, είχε ενημερώσει την τεχνική υπηρεσία ότι έχουν καταγραφεί αστοχίες που δημιουργούν πρόβλημα και ότι θα έπρεπε να προχωρήσει άμεσα σε παρεμβάσεις. Όπερ και εγένετο καθώς με νεότερο προχθεσινό έγγραφο, γνωστοποιείται ότι πλέον δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το νερό, το οποίο ωστόσο θα πρέπει να ελέγχεται πιο συχνά απ’ ότι στο παρελθόν.

Αναλυτικά το έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας:

«Σε συνέχεια της συνεργασίας μας και μετά τις διορθωτικές ενέργειες στις οποίες προβήκατε και τη διερεύνηση της κατάστασης των δικτύων και των πηγών υδροληψίας προς ανθρώπινη κατανάλωση, των ΤΚ Αγίας Παρασκευής, Σιτόμενων, Σκουτεράς, Αγίας Βαρβάρας απεδείχθη ότι:

Η μικροβιακή επιβάρυνση που διαπιστώθηκε με την αναγνώριση των δικτύων από την Υπηρεσία μας το Φθινόπωρο του 2015, αποτελούσε ατυχηματική κατάσταση και οφείλονταν στη μη λήψη μέτρων συντήρησης και ασφαλούς διαχείρισης των δικτύων.

Το νερό των πηγών υδροληψίας βρίσκεται σε καλή μικροβιακή κατάσταση και η θέση των πηγών (εντός δασικής μη κατοικημένης περιοχής) καθώς και της γεώτρησης (παρά ρέματος συνεχούς ροής που διασχίζει ορεινή – ημιορεινή περιοχή) ελαχιστοποιεί την πιθανότητα μολύνσεων. Η ποιότητά του, μας επιτρέπει την διάθεσή του για ανθρώπινη κατανάλωση, με απλή χλωρίαση στις δεξαμενές διανομής.

Οι τεχνικές και διορθωτικές εξυγιαντικές παρεμβάσεις, ως μας αναφέρατε, βελτίωσαν την κατάσταση του δικτύου.

Κατά συνέπεια επιτρέπεται η χρήση του νερού των δικτύων των προαναφερόμενων περιοχών για ανθρώπινη κατανάλωση (πόσιμο), με την προϋπόθεση ότι θα υπόκεινται σε μόνιμη και συνεχή απολύμανση με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου.

Αυτή θα γίνεται, μέσω αυτόματων αντλιών παροχής απολυμαντικής ουσίας σε δόση ώστε να εντοπίζεται στα άκρα δικτύων υπολειμματικό χλώριο 0,0 ppm με αδιάλειπτη λειτουργία. Η χλωρίαση θα ελέγχεται καθημερινά υπευθύνως και θα τηρείται αρχείο μετρήσεων υπολειμματικού χλωρίου.

Απαραίτητη και η συνεχής παρακολούθηση των δικτύων συλλογής και διανομής ως σας έχουμε συστήσει, με λήψη άμεσων διορθωτικών ενεργειών.

Σας εφιστούμε την προσοχή να μην επαναληφθούν τα διαπιστούμενα που αποτέλεσαν αίτιο διακοπής πόσης του νερού και να εφαρμόζετε, συνεχώς και αδιαλείπτως, την απαιτούμενη απολύμανση και παρακολούθηση του δικτύου του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, προβαίνοντας τόσο σε αναγνώριση του περιβάλλοντα χώρου της υδροληψίας και συνεχή προστασία της όσο και σε αύξηση των δειγματοληψιών ετησίως (τουλάχιστον τέσσερις ετησίως στην πηγή και δεξαμενή για μικροβιολογική ανάλυση) πέραν των ελάχιστων επιβαλλόμενων από τις σχετικές διατάξεις).

Η αρμόδια Υπηρεσία (Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμου Αγρινίου), παρακαλείται να βρίσκεται σε μόνιμη εγρήγορση και δραστηριοποίηση για την παρακολούθηση όλων των δικτύων πόσιμου νερού. Η εντατικοποίηση των ελέγχων των πηγών υδροληψίας και του νερού των δικτύων και ιδιαίτερα με τιε εναλλαγές των καιρικών συνθηκών και ο συνεχής έλεγχος του υπολειμματικού χλωρίου σε όλα τα δίκτυα ευθύνης σας, αποτελούν σημαντικές δράσεις στην προστασία του αγαθού «πόσιμο νερό». Θεωρούμε δεδομένο ότι αποκλείστηκε η δεξαμενή πυρόσβεσης Δασαρχείου από το δίκτυο πόσιμου νερού της Αγίας Παρασκευής, ως μας διαβεβαιώθηκε».

Νίκος Αγγελόπουλος