Κολοβός και Καζαντζής νέοι διευθυντές Εκπαίδευσης

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στην Αιτωλοακαρνανία αναλαμβάνουν οι Χρήστος Κολοβός και Χρήστος Καζαντζής αντιστοίχως, όπως προ ημερών είχε γράψει η «Σ». Οι τοποθετούμενοι Διευθυντές Εκπαίδευσης υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία μέχρι 1/2/2016 και η θητεία τους θα διαρκέσει έως 31 Ιουλίου 2018.

Στελέχη της εκπαίδευσης που αναλαμβάνουν υπηρεσία ως Διευθυντές Εκπαίδευσης, θεωρούνται αυτοδίκαια παραιτηθέντες από τη θέση στελέχους που υπηρετούσαν. Οι θέσεις αυτές θεωρούνται κενές και πληρώνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.