Ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) είναι σχολεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων που λειτουργούν με τη φιλοσοφία και τις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Παρέχουν τη δυνατότητα σε άτομα, 18 ετών και άνω, που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του Γυμνασίου (νόμος 2525/97). Η διάρκεια της φοίτησης είναι 18 μήνες (δύο σχολικά έτη) και οι ώρες διδασκαλίας 25 την εβδομάδα. Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή.

 

Σήμερα, τα περισσότερα ΣΔΕ υπολειτουργούν λόγω της έλλειψης διδακτικού προσωπικού και της μη έγκαιρης απορρόφησης των κοινοτικών πόρων (ΕΣΠΑ). Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει τον κίνδυνο να μην μπορούν να συμπληρωθούν οι διδακτικές ώρες που απαιτούνται, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να πάρουν το απολυτήριό τους οι ενήλικοι που παρακολουθούν τα ΣΔΕ.

 

Εθελοντές καθηγητές αλλά και όλοι όσοι θέλουν να διαφυλάξουν αυτή τη δεύτερη ευκαιρία στη μόρφωση, προσπαθούν με κάθε τρόπο να συμβάλουν στη στοιχειώδη λειτουργία των ΣΔΕ. Οι μεν προσπαθούν να καλύψουν τις απαιτούμενες διδακτικές ώρες, οι δε να καλύψουν τα ΣΔΕ με αναλώσιμα, να φροντίσουν για την καθαριότητά τους και γενικότερα για τη λειτουργία τους.

 

Ερωτάσθε, κατόπιν αυτών, κύριε Υπουργέ:

 

  1.   Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε να διασφαλίσετε την άμεση και ορθή λειτουργία των ΣΔΕ;
  2.    Πότε θα συσταθούν οι ομάδες εργασίας στο Ινστιτούτο Διά Βίου Μάθησης, οι οποίες ασχολούνται με την εποπτεία και την οικονομική διαχείριση ώστε να απορροφηθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι και να ανασάνουν τα ΣΔΕ;
  3.    Ποιος ο προγραμματισμός του Υπουργείου για τη σωστή στελέχωση των ΣΔΕ;

 

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος