Έξι οι αιτήσεις για κατασκευή μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με βιομάζα στα όρια του Δήμου Ξηρομέρου.

Έξι είναι οι αιτήσεις για κατασκευή μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με βιομάζα στα όρια του Δήμου Ξηρομέρου. Συγκεκριμένα έχουν αιτηθεί αδειοδότηση τα παρακάτω έργα που σχετίζονται με παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα.
Εμείς να αναφέρουμε ότι οι συγκεκριμένες μονάδες που χρησιμοποιούν καύσιμο βιομάζα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συγκαταλέγονται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και ανήκουν στην υποκατηγορία Α2 (χαμηλής όχλησης) – Ομάδα 10, στην κατάταξη δραστηριοτήτων όσον αφορά την όχληση.
Όσον αφορά, τη χρήση της βιομάζας, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά της, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και Εθνικό επίπεδο, καθώς και για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, παραθέτουμε και εμείς το σχετικό φυλλάδιο του ΥΠΕΚΑ, προς ενημέρωση των δημοτών (δείτε εδώ).
mytikaspress.gr