Δυτική Ελλάδα: Συνολικά 43 παραβάσεις – ελλείψεις σε υπηρεσιακά οχήματα του Δημοσίου

Συνεχείς είναι οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται από ειδικά συνεργεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την ορθή χρήση – κίνηση των οχημάτων του Δημόσιου τομέα, αλλά και για εξοικονόμηση δαπανών, σε εφαρμογή της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Συγκεκριμένα, από την 1η Ιουλίου μέχρι το τέλος του 2015, έγιναν 99 έλεγχοι σε υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Δημοσίου και του Α’ και Β’ βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και διαπιστώθηκαν, συνολικά, 43 παραβάσεις-ελλείψεις.

Στους παραβάτες οδηγούς έγιναν συστάσεις και ενημέρωση για τις διαδικασίες νομιμότητας, ενώ, παράλληλα, ενημερώθηκαν και οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών, στις οποίες ανήκουν τα οχήματα.

Οι έλεγχοι των συνεργειών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης θα συνεχιστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα και στις τρεις Περιφέρειες, της αρμοδιότητάς τους.