Αναπομπή από την Αποκεντρωμένη του Τεχνικού Προγράμματος του Νομικού Προσώπου «Πολιτισμός, Περιβάλλον & Αθλητισμός, Παιδεία & Κοινωνική Πρόνοια» Δήμου Ξηρομέρου.

Αναπομπή της απόφασης 6/2016 του Νομικού Προσώπου «Πολιτισμός, Περιβάλλον & Αθλητισμός, Παιδεία & Κοινωνική Πρόνοια» Δήμου Ξηρομέρου, είχαμε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Η απόφαση 6/2016 είναι το Τεχνικό Πρόγραμμα και η αναπομπή γίνεται μόνο ως προς την παράγραφο 9, όπου η Αποκεντρωμένη θεωρεί ότι υπάρχουν δύο εγγραφές για το ίδιο έργο και όχι για το υπόλοιπο Τεχνικό Πρόγραμμα.
Η απόφαση αναπομπής εδώ.
mytikaspress.gr