Έκτακτη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Χρυσοβίτσας για τη Μονάδα Βιομάζας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ – ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ

 Χρυσοβίτσα 30006, Αστακός
Συνεδρίαση 1η-2016
Αρ. Πρωτ: 1-15/1/2016 
Προς: Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Χρυσοβίτσας
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χρυσοβίτσας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 “Σύγκληση του Συμβουλίου Τοπικής και Δημοτικής Κοινότητας”, καλεί τους κυρίους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας, σε έκτακτη-κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει την 16η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 το μεσημέρι στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας, για συζήτηση και γνωμοδότηση του ενός και μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ : Ενημέρωση και γνωμοδότηση για τη Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα, ισχύος 1MW» στη θέση «Κληµάτια» της Τ.Κ. Χρυσοβίτσας, ∆. Ξηροµέρου.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χρυσοβίτσας
ΧΡΟΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ