Επτά νέες απολύσεις στη Βουλή: δεν είχαν καν απολυτήριο Λυκείου!

Ακόμη επτά υπάλληλοι της Βουλής απολύθηκαν καθώς εντοπίστηκαν να μην διαθέτουν καν …απολυτήριο Λυκείου ή είχαν πλαστογραφήσει βαθμούς και τίτλους σπουδών.

* Η πλέον κραυγαλέα περίπτωση αφορά υπάλληλο που διορίστηκε το 1996 ως μετακλητή  και μονιμοποιήθηκε μετά από 3 χρόνια σε οργανική θέση ως δακτυλογράφος και το απολυτήριο που προσκόμισε διαπιστώθηκε ότι δεν ανήκε καν στην ίδια!

* Απολύθηκε επίσης υπάλληλος που είχε προσληφθεί το 2011  ως επιστημονικός σύμβουλος στο γραφείο πρώην πρωθυπουργού. Διαπιστώθηκε όπως αναφέρει η απόφαση απόλυσης ότι ο τίτλος σπουδών της αλλοδαπής που προσκόμισε δεν είχε αναγνωριστεί από το τέως ΔΙΚΑΤΣΑ νυν ΔΟΑΤΑΠ και δεν υπήρχε καν αίτηση.

Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει: «σύμφωνα με έγγραφο του ΔΟΑΤΑΠ, δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός στο αρχείο, αίτηση αναγνώρισης καθώς και ο ατομικός φάκελος στο όνομα του εν λόγω υπαλλήλου και ως εκ τούτου η πράξη αναγνώρισης του τίτλου της αλλοδαπής από το  τέως ΔΙΚΑΤΣΑ νυν ΔΟΑΤΑΠ, την οποία προσκόμισε εν γνώσει του και για ίδιον όφελος προκαλώντας δολίως και υποβοηθώντας την παράνομη πρόσληψή του…»

* Απολύθηκε επίσης τέως συνεργάτης βουλευτή που μονιμοποιήθηκε σε προσωποπαγή θέση του κοινοβουλίου (διοικητικό – λογιστικό) το 2003 με πλαστό απολυτήριο Λυκείου.

Από τους επτά που απολύθηκαν τέσσερις ανήκαν στην φρουρά της Βουλής.

Οι δύο δεν είχαν καν απολυτήρια Λυκείου ενώ οι άλλοι δυο είχαν πλαστογραφήσει  το βαθμό του απολυτηρίου όπως προέκυψε από τη διασταύρωση των στοιχείων που είχαν προσκομίσει με τα στοιχεία που διατηρούνται στις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι δύο είχαν προσληφθεί το 2003 και άλλοι δύο το 2007 και το απολυτήριο λυκείου αποτελούσε απαραίτητο τυπικό προσόν διορισμού.

thetoc.gr