Συμπολιτεία Ξηρομεριτών: Κίνδυνος απένταξης του έργου για τον εκσυγχρονισμό των ΤΟΕΒ Φυτειών και Χρυσοβίτσας

Αίτηση στην οποία υποβάλουν ερωτήματα προς τον Δήμαρχο Ξηρομέρου σχετικά με το έργο «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Φυτειών και Χρυσοβίτσας Δήμου Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας» κατάθεσαν εκ μέρους της Συμπολιτείας Ξηρομεριτών οι δημοτικοί σύμβουλοι Γεωργαλής Ηλίας και Παναγιώτης Τζαχρήστας. Ουσιαστικά αυτό που λένε είναι ότι με ευθύνη του Δήμου Ξηρομέρου δεν έχει εκτελεστεί καμία εργασία με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χαθούν οι διαθέσιμες πιστώσεις και να απενταχθεί το έργο.

xiromeronews.blogspot.gr