Προσλήψεις 10 θέσεων σε παιδικούς σταθμούς του Αγρινίου

Σε προσλήψεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», προχωρά το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου.

Πρόκειται για 10 θέσεις προσωπικού.