Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας θα χορηγεί επίδομα οικονομικής ενίσχυσης σε όσους αστυνομικούς αποκτήσουν παιδί το 2016!

«Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας, με χαρά ενημερώνει τα μέλη της ότι σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ 1/2016 απόφαση του Δ.Σ όσοι συνάδελφοι εγγεγραμμένα μέλη μας, αποκτήσουν τέκνο εντός του έτους 2016, η Ένωση μας θα τους χορηγήσει εφάπαξ επίδομα οικονομικής ενίσχυσης το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Το επίδομα αυτό θα χορηγείται με την προσκόμιση στην ένωση μας της Ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

Το ποσό θα αναπροσαρμόζεται με απόφαση του πρώτου Δ.Σ της Ε.Α.Υ. Ακαρνανίας κάθε έτος».