Παίρνουν μπρος οι διαδικασίες για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το 2015

Mε στόχο την επιστροφή σε συνθήκες ομαλότητας για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, δρομολογούνται οι διαδικασίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2015.

AdTech AdΕγκύκλιος του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημόσιων Εσόδων Ιωάννη Μπάκα που εστάλη στα λογιστήρια των επιχειρήσεων, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα υποβάλλουν τις βεβαιώσεις αποδοχών των εργαζόμενων.

Ειδικότερα, το υπουργείο Οικονομικών ζητά από τις επιχειρήσεις να αποστείλουν στο TAXIS τις βεβαιώσεις για τις αποδοχές των φορολογούμενων μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου με στόχο να ξεκινήσει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων στις αρχές Μαρτίου.

Οι βεβαιώσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών αμοιβών και εισοδημάτων, το σύνολο των καθαρών αποδοχών, το σύνολο των αναλογούντων και παρακρατηθέντων φόρων, καθώς και το σύνολο των ποσών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Υπενθυμίζεται εδώ πως για το φορολογικό έτος 2015 καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή στοιχείων για τα εισοδήματα από μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, τόκους (εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιώματα.

Εφόσον στις αρχές Μαρτίου ανοίξει το TAXIS για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, οι φορολογούμενοι θα δουν το βασικό έντυπο Ε1 με προσυμπληρωμένα τα στοιχεία για τις αποδοχές και τους φόρους που παρακρατήθηκαν.

Εάν η διαδικασία ξεκινήσει πράγματι στις αρχές Μαρτίου, τότε οι φορολογούμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους περίπου δύο μήνες για να υποβάλλουν τη δήλωσή τους, καθώς σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 30 Απριλίου. Υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι το σύστημα θα λειτουργήσει κανονικά…

news247.gr