70 θέσεις εργασίας στον Δήμο Θέρμου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου Κώστας Μαραγιάννης εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: 

«Με στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας και την προαγωγή της κοινής ωφέλειας σε τοπικό επίπεδο με την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών, μπαίνει σε εφαρμογή το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους της χώρας, διάρκειας 8 μηνών.

Περιλαμβάνει απασχόληση με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα η οποία θα παρέχεται με τη μορφή έργων με συγκεκριμένα παραδοτέα. Τα έργα αυτά θα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων του Δήμου και τη διευκόλυνση της επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας. Τα έργα επιλέγονται από τους ίδιους τους Δήμους, με βάση τις ανάγκες τους.

Για το σκοπό αυτό οι Δήμοι από 8 μέχρι 21 ΜΑΊΟΥ 2018, θα πρέπει να προτείνουν ειδικότητες από μια αναλυτική κλειστή λίστα ειδικοτήτων που προκύπτουν για την υλοποίηση των δηλωθέντων αντίστοιχων έργων.

Στο Δήμο Θέρμου έχουν κατανεμηθεί 70 θέσεις και είναι ο μεγαλύτερος αριθμός θέσεων που έχει δοθεί για την κοινωφελή εργασία”.

Προσλήψεις και θέσεις για οκτάμηνα στις ΔΕΥΑ Αγρινίου και Μεσολογγίου