Ετήσια γενική συνέλευση του Συλλόγου Ποντίων Αιτωλοακαρνανίας «Δ. Ψαθάς»

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο του Συλλόγου Ποντίων Ν. Αιτωλ/νίας «Δημ. Ψαθάς» καλεί τα μέλη του στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016  και ώρα 10:30 π.μ. στην κεντρική  αίθουσα  δημοτικού καταστήματος  Αγίου Κων/νου  Δ. Αγρινίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Λογοδοσία του Δ.Σ. περί της διαχειρίσεως του διαρρεύσαντος έτους και των πεπραγμένων αυτού.
  • Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον τρόπο διαχειρίσεως των οικονομικών από το Δ.Σ.
  • Ψηφοφορία για την έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ.
  • Προγραμματισμός δραστηριοτήτων του Συλλόγου.
  • Απολογισμός έτους 2015.
  • Άλλα θέματα (ενημέρωση κ.λ.π.)

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας,  σε εφαρμογή του άρθρου 23  του καταστατικού συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση την επόμενη Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016 (καταληκτική  ημερομηνία) στον ίδιο τόπο και ώρα με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης χωρίς άλλη πρόσκληση ή δημοσίευση  και ευρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη του συλλόγου και αν παρευρίσκονται.

Στην Γενική Συνέλευση της Κυριακής 17-01-2016  θα κοπεί Βασιλόπιτα για το έτος 2016 , ενώ μετά  το πέρας  εν  λόγω  εργασιών θα  παρατεθεί  μπουφές  με  παραδοσιακά  εδέσματα του Πόντου  στα  πλαίσια  μικρής  μουσικοχορευτικής  εκδήλωσης.

Η  παρουσία  και  η  συμμετοχή  όλων  κρίνεται  απαραίτητη.