AΦΜ και στα… νεογέννητα;

Νέα εποχή για τους φορολογουμένους έρχεται με την έλευση του 2016, καθώς πρόκειται να θεσμοθετηθεί το πόθεν έσχες για όλους μέσω του περιουσιολογίου, όπου θα καταγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία των πολιτών.

Η αρχή θα γίνει με την «πρόσκλησή» τους να αποκαλύψουν εθελοντικά τυχόν αδήλωτα εισοδήματα στις φορολογικές τους δηλώσεις, ενώ στη συνέχεια θα δημιουργηθεί ειδική πλατφόρμα στο ΤAXISnet, στην οποία θα καταγράφονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», η διαδικασία θα ξεκινήσει περί τα τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα εμφανίζονται τα πάντα, όπως η πλήρης ανάλυση των τραπεζικών λογαριασμών, με αναφορά σε ποσό και πηγή προέλευσης, καθώς και τα ονόματα όλων των συνδικαιούχων. Θα πρέπει επίσης να δηλώνεται η αποτίμηση όλων των κινητών αξιών. Αρκετά από τα παραπάνω στοιχεία θα αποσταλούν στο Υπουργείο Οικονομικών από πιστωτικά ιδρύματα, ιδιωτικά σχολεία, ασφαλιστικές εταιρείες κλπ.

Τον Μάιο οι φορολογούμενοι, με τους κωδικούς που διαθέτουν για το ηλεκτρονικό σύστημα ΤAXISnet, θα εισέρχονται στη νέα εφαρμογή και θα επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που θα περιλαμβάνονται στο περιουσιολόγιο. Εφόσον διαφωνούν, θα πρέπει να τα διορθώνουν ηλεκτρονικά, ενώ όπου αυτό δεν είναι εφικτό θα πρέπει να μεταβαίνουν στις εφορίες με τα απαραίτητα παραστατικά.

Σε πρώτη φάση το περιουσιολόγιο θα περιλαμβάνει τις τραπεζικές καταθέσεις, τα ακίνητα και τις δαπάνες πολυτελείας που γίνονται για αγορές αυτοκινήτων ή δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, ενώ σε δεύτερη φάση -πιθανόν από το 2017- θα ενταχθούν έργα τέχνης και κοσμήματα.

Εφόσον αυτά είναι ασφαλισμένα, τα στοιχεία θα αποσταλούν από τις εταιρείες και τους οίκους στους οποίους έχει γίνει η ασφάλιση ή η εκτίμηση. Με τον τρόπο αυτόν το Υπουργείο Οικονομικών θα έχει πλήρη εικόνα της περιουσιακής κατάστασης κάθε φορολογουμένου, με στόχο να περιοριστεί η φοροδιαφυγή.

Για τα περιουσιακά στοιχεία που δεν θα δηλωθούν μετά το τέλος της διαδικασίας, το ΥΠΟΙΚ πέραν της φορολόγησής τους θα επιβάλλει πρόστιμα και προσαυξήσεις, ενώ θα γίνονται και οι σχετικές διώξεις.

Ταυτόχρονα, τα παιδιά που θα γεννηθούν από 1-1-2016 με την εγγραφή τους στο ληξιαρχείο θα λαμβάνουν και αριθμό φορολογικού μητρώου.

Ως προς τα αδήλωτα εισοδήματα, όσοι δεν σπεύσουν να τα δηλώσουν με τη δημιουργία του περιουσιολογίου θα έρθουν αντιμέτωποι με προβλήματα, τα οποία ενδεχομένως να αφορούν και την έμμεση κατάσχεση των εισοδημάτων αυτών.

Ο φόρος για τη νομιμοποίηση των κεφαλαίων θα υπολογίζεται με βάση τη φορολογική κλίμακα εισοδήματος φυσικών προσώπων του έτους κατά το οποίο θα δηλώνουν οι φορολογούμενοι ότι αποκτήθηκαν τα κεφάλαια. Κάθε φορολογούμενος θα έχει δικαίωμα επιλογής αυτού του έτους.

Όσοι επαναπατρίσουν τα κεφάλαιά τους από το εξωτερικό στην Ελλάδα θα έχουν σημαντική έκπτωση φόρου, την οποία δεν θα κερδίζουν όσοι απλώς τα δηλώσουν και τα διατηρήσουν σε άλλες χώρες. Εφόσον δηλωθούν, δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα και προσαυξήσεις, ενώ θα αίρονται και οι ποινικές διώξεις. Σε διαφορετική περίπτωση, τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται θα είναι εξαντλητικά, φθάνοντας ακόμη και έως το 100% του ποσού που δεν δηλώθηκε στην εφορία.

Κάθε αλλαγή περιουσιακής κατάστασης των φορολογουμένων θα πρέπει να αποδεικνύεται από νόμιμα παραστατικά και να δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους όπως αυτά αποτυπώνονται στις ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

www.zougla.gr