Παράταση 25 ημερών στους ενδιαφερόμενους για ένταξη στο νόμο Κατσέλη

Παράταση 25 ημερών θα δοθεί στους ενδιαφερόμενους για ένταξη στο νόμο Κατσέλη.

Λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων από τις τράπεζες στη χορήγηση των αναλυτικών βεβαιώσεων οφειλών η κυβέρνηση με εντολή του πρωθυπουργού αναμένεται να δώσει παράταση.

Μάλιστα πολλοί δανειοληπτών που επιθυμούσαν να υπαχθούν στις διατάξεις του ν.3869/2010 (νόμος Κατσέλη) προχώρησαν σε καταγγελίες που αφορούσαν σε καθυστερήσεις από μέρους των τραπεζών να χορηγήσουν τις βεβαιώσεις οφειλών και τα αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων.

Υπενθυμίζεται πως βάσει των διατάξεων του νόμου οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να χορηγούν τα δικαιολογητικά αυτά ανέξοδα και εντός προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών ενώ η προθεσμία για ένταξη στο νόμο Κατσέλη έληγε στο τέλος του μήνα.