3.7 εκατ. ευρώ για μεταφορά μαθητών στη Δυτική Ελλάδα

Την κατανομή ποσού 40.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών, αποφάσισε το ΥΠΕΣΔΑ. Αναλυτικά:

ΑΠΟΦΑΣΗ