Εγκρίθηκαν πιστώσεις 221.500 ευρώ για Νέους Αγρότες

Στην έγκριση της διάθεσης πίστωσης 221.500 ευρώ για να πληρωθούν οι Νέοι Αγρότες της πρόσκλησης του 2009, προχώρησε η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ, σύμφωνα με απόφαση.

Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι:

Εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης ποσού 221.500 ευρώ από την Σ.Α.Ε. 082/8 και ιδιαίτερα από το έργο με Κ.Α.: 2009ΣΕ08280003 αυτής προκειμένου να πληρωθούν οι Δικαιούχοι της πράξης με τίτλο: « Εγκατάσταση Νέων Γεωργών έτους 2009».

Αναλυτικά η απόφαση με θέμα: Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης Νέων Αγροτών Έτους 2009

agronews.gr