Στην πρώτη ομάδα της σύμβασης το αεροδρόμιο του Ακτίου!

Συνολικά έσοδα ύψους τουλάχιστον 10 δις ευρώ και συνολικές επενδύσεις 1,4 δις ευρώ θα έχει το ελληνικό δημόσιο από την σύμβαση παραχώρησης για 40 χρόνια των 14 περιφερειακών αεροδρομίων στην Fraport AG SLENTEL Ltd που υπογράφηκε σήμερα με την διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ και αποτελεί την πρώτη μεγάλη κίνηση στον τομέα των αποκρατικοποιήσεων από την αρχή του χρόνου.

Ειδικότερα το εγγυημένο τίμημα άνω των €2,4 δισ. το οποίο περιλαμβάνει εφάπαξ τίμημα 1,23 δισ. ευρώ πληρωτέο με τη νομική ολοκλήρωση της συναλλαγής μέχρι και το Φθινόπωρο του 2016 και ετήσια μισθώματα συνόλου άνω των 1,2 δισ. ευρώ (μίσθωμα €22,9 εκατ. ετησίως για 40 χρόνια, προσαυξημένο με τον ετήσιο πληθωρισμό).

Επιπλέον, κάθε έτος, θα εισπράττεται από το ΤΑΙΠΕΔ ετήσιο μερίδιο της κερδοφορίας μέσω σταθερού, προκαθορισμένου ποσοστού 28,5% επί των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) των αεροδρομίων. Το μεταβλητό τίμημα εκτιμάται σε 5 δισ. ευρώ.

Πλέον του ανωτέρω εφάπαξ και ετήσιου (σταθερού και μεταβλητού) τιμήματος, το Ελληνικό Δημόσιο προσδοκά σωρευτικά φορολογικά, κοινωνικά και άλλα οφέλη ύψους μέχρι 4,6 δισ. ευρώ κατά προσέγγιση.

Παράλληλα η Fraport AG αναλαμβάνει να προχωρήσει άμεσα σε επενδύσεις ύψους 330 εκ ευρώ για την βελτίωση των υποδομών των αεροδρομίων ενώ για το σύνολο τις διάρκειας της σύμβασης παραχώρησης θα γίνουν επενδύσεις ύψους 1,4 δις ευρώ.

Τα αεροδρόμια που αφορά η σύμβαση χωρίζονται σε δύο ομάδες των επτά αεροδρομίων η κάθε συγκεκριμένα:

Η Ομάδα Α: Περιλαμβάνει τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Ακτίου και Χανίων.

Η Ομάδα Β: Περιλαμβάνει τα αεροδρόμια Μυτιλήνης, Σκιάθου, Σάμου, Μυκόνου, Σαντορίνης, Κω, Ρόδου.

– Βασικός στόχος της συναλλαγής είναι η αναβάθμιση των αεροδρομίων, τα οποία χρήζουν σημαντικών επενδύσεων. Η αναβάθμιση θα επιφέρει σημαντικά οφέλη για τον Ελληνικό τουρισμό και την περιφερειακή ανάπτυξη των νησιών και των λοιπών προορισμών που καλύπτουν τα περιφερειακά αεροδρόμια.

O επενδυτής αποκτά μία 40ετή παραχώρηση του δικαιώματος λειτουργίας και συντήρησης για τα 14 αεροδρόμια και δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα επί της γης και των υπόλοιπων εμπραγμάτων δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου επί των αεροδρομίων.

Οι επενδύσεις των 330 εκ ευρώ θα εκσυγχρονίσουν τις υποδομές των τεσσάρων τα αεροδρομίων εντός των πρώτων 4 ετών ώστε να συμμορφώνονται με τα αντικειμενικά προσδιορισμένα κριτήρια Επιπέδου C, όπως αυτά καθορίζονται από την ΙΑΤΑ και στη συνέχεια να τα συντηρεί και να διατηρεί αυτά τα επίπεδα εξυπηρέτησης για όλη τη διάρκεια της παραχώρησης.

Ο επενδυτής οφείλει να συνεχίσει να λειτουργεί τα αεροδρόμια, αλλά και να σεβαστεί και να επιτρέψει τη χρήση από την Πολεμική Αεροπορία εκείνων των αεροδρομίων που έχουν πολιτική και στρατιωτική χρήση, όπως αυστηρά και σαφώς ορίζεται στη σύμβαση παραχώρησης.

Η Σύμβαση Παραχώρησης δεν προβλέπει ουσιαστική αύξηση των αεροναυτικών τελών από την ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης μέχρι την ολοκλήρωση των άμεσων επενδύσεων.

Η συνολική μέγιστη χρέωση έχει οριοθετηθεί σε 13 ευρώ ανά αναχωρούντα επιβάτη, ενώ είναι μόνο δυνατό να αναπροσαρμοστεί ετησίως με τον εκάστοτε ισχύοντα δείκτη τιμών καταναλωτή.

– Μετά την ολοκλήρωση των άμεσων επενδύσεων, δηλαδή όταν οι υποδομές θα έχουν βελτιωθεί ώστε να συμμορφώνονται με τα προκαθορισμένα πρότυπα, τα Αεροναυτικά Τέλη ανά επιβάτη θα μπορούν να αυξηθούν κατά 5,5 ευρώ κατά μέγιστο, φθάνοντας μέχρι τα 18,5 ευρώ ανά αναχωρούντα επιβάτη, ποσό δυνάμενο μόνο να αναπροσαρμοστεί ετησίως με το 90% του ισχύοντος δείκτη τιμών καταναλωτή.

– Οι συγκεκριμένες ανώτατες χρεώσεις ανά επιβάτη έχουν οριστεί με βάση το μέσο όρο των αντίστοιχων τελών που προσφέρονται σήμερα από ένα εύρος αεροδρομίων που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή.

Τα τέλη υπερπτήσεων είναι ανεξάρτητα της συναλλαγής και θα συνεχίσουν να εισπράττονται από την ΥΠΑ, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις στην αεροναυτιλία και τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Ο επενδυτής έχει αναλάβει ρητές δεσμεύσεις για επενδύσεις, οι οποίες θα βελτιώσουν το τουριστικό προϊόν των ελληνικών προορισμών και θα οδηγήσουν σε αύξηση της δυναμικότητας των αεροδρομίων και του εκτιμώμενου κυκλοφοριακού φόρτου, συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασία, που εκτιμώνται σε περίπου1.500 θέσεις εντός των αεροδρομίων αλλά και περιφερειακά αυτών.

– Εκ μέρους του επενδυτή προεξοφλείται άνοδος της τουριστικής κίνησης που για την υλοποίηση του επιχειρησιακού του σχεδίου θα επενδύσει κεφάλαια για το σκοπό αυτό.

– Ο επενδυτής δεσμεύεται να διατηρήσει τις χρεώσεις σε επίπεδα επωφελή για τους επιβάτες.

– Σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις τοπικές οικονομίες: αύξηση της τουριστικής κίνησης, θετική επίδραση στην απασχόληση και την κτηματαγορά.

– Δεν πωλούνται τα αεροδρόμια αλλά παραχωρείται η λειτουργία τους για 40 χρόνια μέσα σε ένα αυστηρό πλαίσιο διαρκούς ελέγχου από την πολιτεία. Οι υφιστάμενες επενδύσεις σε αυτά τα αεροδρόμια και εκείνες, ύψους 1,4 δισ. ευρώ, που θα κάνει ο παραχωρησιούχος παραμένουν περιουσία του ελληνικού λαού.

– Οι συμβάσεις παραχώρησης και η κείμενη νομοθεσία προβλέπουν ένα αυστηρό πλαίσιο συνεχούς ελέγχου για τους παραχωρησιούχους, ώστε τα αεροδρόμια να λειτουργούν με ασφάλεια, σεβασμό στο περιβάλλον αλλά και βάσει υψηλών επιπέδων εξυπηρέτησης των χρηστών των αεροδρομίων (επιβατών και αεροπορικών εταιρειών).

enikonomia.gr