Ναύπακτος: Στον Ρακιντζή το «πανωπροίκι» της Αποχέτευσης

Το θέμα της Επέκτασης της Αποχέτευσης Ναυπάκτου, ήταν αυτό που απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης Τετάρτης. Ένα έργο το οποίο μετά από μια δεκαετία σχεδόν έχει τεράστια προβλήματα, ενώ πέρασε από διάφορες περιπέτειες. Πέραν του κόστους των 12 εκατ. ευρώ, πέραν της περιπέτειας της απένταξής του – με συνέπεια να είναι απαιτητά από τον Δήμο Ναυπακτίας τα χρήματα του κόστους του, εμφανίστηκε και μια Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, το γνωστό «πανωπροίκι».

Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος οικονομικών και πρόεδρος της ΔΕΥΑΝ Θωμάς Κοτρωνιάς, ο οποίος αφού αναφέρθηκε στο «ιστορικό» του έργου κατέληξε στο σήμερα. Ανέφερε πως για τη διερεύνηση των σοβαρών προβλημάτων που παρουσιάζει το έργο, δημιουργήθηκε μια πενταμελής επιτροπή, αποτελούμενη από τον αντιδήμαρχο τεχνικών έργων Κώστα Καρακώστα, τον διευθυντή της ΔΕΥΑΝ Δημήτρη Κότσαλο και από τρεις μηχανικούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Επιτροπή ομόφωνα δεν προχώρησε στην παραλαβή του έργου, ενώ κάλεσε τον εργολάβο-ανάδοχο του έργου να προχωρήσει στις απαραίτητες επιδιορθώσεις και αποκαταστάσεις σε αυτό.

Ταυτόχρονα ανατέθηκε σε νομικό γραφείο ο έλεγχος του έργου από το 2004 έως και σήμερα. Η πρόταση του νομικού συμβούλου είναι ξεκάθαρη, με την προτροπή όπως η όλη υπόθεση οδηγηθεί στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρο Ρακιντζή και στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.  Πρόταση που ομόφωνα έγινε δεκτή  τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Ναυπακτίας όσο και από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 Τι αναφέρει η γνωμοδότηση

«Η υπογραφή της 1ης Σ.Σ.Ε. δεν μπορεί να θεωρηθεί σύννομη, λόγω παραβάσεως ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, ενώ πιθανολογείται η έλλειψη ειδικής και επαρκούς αιτιολογίας της αποφάσεως εγκρίσεως της εν λόγω συμπληρωματικής συμβάσεως. Επομένως, η εντελλόμενη με το τυχόν σχετικό χρηματικό ένταλμα δαπάνη πληρωμής εργασιών σε εκτέλεση της μη νομίμως, κατά τα προαναφερόμενα, συναφθείσας 1ης  συμπληρωματικής σύμβασης θα ήταν επίσης μη νόμιμη κατά το μέρος που αφορά στις εργασίες της σύμβασης αυτής και ως εκ τούτου το χρηματικό ένταλμα που τυχόν θα εκδίδονταν δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί νομίμως. Είναι όλως διαφορετικό το ζήτημα της νομικής δυνατότητας της αναδόχου εταιρείας να διεκδικήσει δικαστικά τα κατά τα ανωτέρω οφειλόμενα από την εκτέλεση εκ μέρους της των εργασιών που αναφέρονται στην 1η Σ.Σ.Ε., εφόσον ασφαλώς κριθεί από τα αρμόδια προς τούτο δικαστήρια ότι συντρέχουν οι σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις. Το Δημόσιο ευθύνεται κατά την ορθότερη άποψη με την κάλυψη του συνόλου των πρόσθετων δαπανών του έργου, που προέκυψαν αφενός από την 1η Σ.Σ.Ε. και, αφετέρου, από την αύξηση των συντελεστών του Φ.Π.Α. σε ό,τι αφορά την αρχική σύβαση κατασκευής του έργου. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. εξακολουθεί να οφείλει, εφόσον δεν τα έχει καταβάλει εισέτι, τα ποσά που αντιστοιχούν στη συμμετοχή της στη χρηματοδότηση της αρχικής συμβάσεως, καθώς και του αναλογούντος σε αυτήν Φ.Π.Α. (προ της αυξήσεως των συντελεστών του)».

Κ. Σταυρόπουλος: “Νόθευσαν δημόσιο έγγραφο”

Στη διαδρομή του έργου και τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά της δημοτικής αρχής Μπουλέ, αναφέρθηκε ο πρώην αντιδήμαρχος και πρόεδρος της ΔΕΥΑΝ Κώστας Σταυρόπουλος.  Επισημαίνοντας τα λάθη που υπάρχουν στο έργο:

Το πρώτο λάθος ήταν ότι το έργο το εκτελούσε η Νομαρχία, χωρίς να υπάρχει επιβλέπων ούτε από τη ΔΕΥΑΝ, ούτε από τον Δήμο. Αυτή η έλλειψη επίβλεψης ήταν που είχε τη ΔΕΥΑΝ και τον Δήμο στην κυριολεξία στα σκοτάδια για το έργο.

Το δεύτερο λάθος ήταν η ανορθόδοξη εκτέλεση του έργου. Αντί το έργο να ξεκινήσει από τα όρια της υπάρχουσας αποχέτευσης, να προχωρά προς τις νέες περιοχές, να γίνονται σταδιακά συνδέσεις, να έρχονται έσοδα στη ΔΕΥΑΝ, ώστε να μπορεί να πληρώσει τη συμμετοχή της στο κόστος του έργου και το ΦΠΑ, ξεκίνησε περιμετρικά προς το κέντρο.

Αυτό είχε πολύ δυσμενή επίπτωση στα οικονομικά της ΔΕΥΑΝ και τη δυνατότητα αποπληρωμής του μεριδίου της για το έργο.

Ένα βασικό επίσης λάθος που έγινε ήταν η κατάργηση του Αγωγού, που προβλεπόταν από τη μελέτη, που ξεκινούσε από την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών στην Οβρυόλακα μέχρι το αντλιοστάσιο Ρέππα, με το αιτιολογικό ότι υπήρχαν δυσκολίες στην εκτέλεσή του λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων, και διερωτάται κάθε καλόπιστος πολίτης :το έργο έγινε για τον εργολάβο ή για την πόλη;

Με τον αγωγό αυτό θα γινόταν διαχωρισμός των λυμάτων από τα πηγαία νερά και τα όμβρια και θα είχαμε θάλασσα καθαρή.

Αν το συνδυάσουμε με το έργο της Ανάπλασης του Ανατολικού Τμήματος της Ναυπάκτου που εκτελείται σήμερα και γίνεται σε αυτό ο διαχωρισμός των λυμάτων από τα όμβρια, τότε θα ήταν η θάλασσά μας πολύ πιο καθαρή και δεν θα επιβαρυνόταν από τις υπερχειλίσεις στο αντλιοστάσιο Ρέππα.

Επιπρόσθετα στο έργο έχει γίνει αλλαγή των αντλιοστασίων, και αντί αυτών που προβλέπει η μελέτη, τοποθετήθηκαν πλαστικά αντλιοστάσια, χωρίς να έχουν πάρει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις και για το γεγονός αυτό έχει υπάρξει πρόστιμο στη ΔΕΥΑΝ, ύψους 513.000 ευρώ!

Ένα επιπλέον μεγάλο λάθος ήταν η αλλαγή της όδευσης του αγωγού από το Ξηροπήγαδο προς τον Βιολογικό Καθαρισμό της Ναυπάκτου.

Πήγαν τον αγωγό – δίκτυο από πολύ μεγαλύτερη διαδρομή που είχε υψηλό υδροφόρο ορίζοντα και αυτό χρέωσε υπερβολικά το έργο, με αποτέλεσμα να χρειαστούν αρκετές Συμπληρωματικές εργασίες.

Σημαντική και κρίσιμη ήταν η αναφορά του πώς αν δεν υπογραφόταν η Συμπληρωματική Σύμβαση (πανωπροίκι) το έργο θα είχε απενταχθεί, σημειώνοντας πως στην Κοινή Επιτροπή στις 22/6/2011, υπογράφηκε αυτή η Σύμβαση από τον Διευθυντή Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αιτωλ/νίας Σπ. Καραχρήστο, τον ανάδοχο του έργου Γ. Λαδόπουλο και για τον έλεγχο νομιμότητας από το νομικό σύμβουλο Π.Ε. Αιτωλ/νίας.

Ωστόσο επεσήμανε πως σε προηγούμενη σύγκληση της Κοινή Επιτροπής τον Απρίλιο του 2011, που συγκάλεσε ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Τάσος Αποστολόπουλος, δηλώθηκε επιτακτικά πως θα έπρεπε η ΔΕΥΑΝ να καταβάλει τον ΦΠΑ, όπου και του δήλωσε πως έχει εξασφαλιστεί ποσό 600.000 ευρώ μετά από σύναψη δανείου.

Εκεί συζητήθηκε και αποφασίστηκε ως μοναδική αλλαγή, τόνισε ο Κ. Σταυρόπουλος, η αλλαγή στην Προγραμματική Σύμβαση όσον αφορά την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.

Δυστυχώς τον Ιούνιο 2011 διαπιστώσαμε πως είχε αλλαχθεί και άλλο άρθρο στη Σύμβαση, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η ΔΕΥΑΝ. «Πρόκειται για νόθευση δημόσιου εγγράφου» σημείωσε ο κ. Σταυρόπουλος, τονίζοντας πως διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία που το αποδεικνύουν.

Ακολούθως στις 5/11/2013 σε νέα σύγκληση της Κοινής Επιτροπής παρουσία της ΔΕΥΑΝ, του Περιφερειάρχη Απ. Κατσιφάρα, των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας ζητήθηκε από τον Περιφερειάρχη το ποιος έκανε αυτή την αλλαγή.

Εκεί, όπως σημειώνει ο κ. Σταυρόπουλος, τόνισε ότι η ΔΕΥΑΝ επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα, καθώς η αλλαγή αυτή ήταν αυθαίρετη, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει το 65% του κόστους της ΔΕΥΑΝ.

Κλείνοντας ο πρώην αντιδήμαρχος, τόνισε πως είναι άκρως θετική η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου που αναφέρεται στο παράνομο της Συμπληρωματικής Σύμβασης, σημειώνοντας ταυτόχρονα πως ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Κ. Καρακώστας: “Έχετε πολιτική ευθύνη”

«Φώναζα έξι χρόνια για την ιστορία της αποχέτευσης» σημείωσε από την πλευρά του ο Κώστας Καρακώστας, διευκρινίζοντας πως δεν αμφισβητείται η εντιμότητα κανενός, όμως η δημοτική αρχή Μπουλέ έχει τεράστια πολιτική ευθύνη, μια και δεν έφερε ποτέ το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σημείωσε πως ενώ είχαν εκτελεστεί οι εργασίες του έργου, μετά από 2,5 χρόνια υπογράφηκε η Συμπληρωματική Σύμβαση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ.

Κλείνοντας, τόνισε πως θα πρέπει να βρεθούν διέξοδοι ώστε να μην επιβαρυνθεί η ΔΕΥΑΝ από το «πανωπροίκι», που σύμφωνα με τη νομική γνωμάτευση χαρακτηρίζεται παράνομο.

Θ. Κοτρωνιάς: “Άκυρη η Συμπληρωματική Σύμβαση”

Αυτό τόνισε ο αντιδήμαρχος και πρόεδρος της ΔΕΥΑΝ Θωμάς Κοτρωνιάς, σύμφωνα με τη νομική γνωμάτευση. Μια σύμβαση, πρακτικά ανάθεση 2,5 εκατ. ευρώ προς τον ανάδοχο του έργου. Η τροποποίηση αυτή της μελέτης φόρτωσε κόστος στη ΔΕΥΑΝ ενώ ταυτόχρονα έφερε και ένα πρόστιμο 500.000 ευρώ στην Δημοτική Επιχείρηση από την ΕΔΕΛ.

Χαρακτηρίζοντας κακό τον χειρισμό του θέματος από τη δημοτική αρχή Μπουλέ, σημείωσε πως είναι σημαντικό ότι ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο θα ενεργήσει για την απονομή δικαιοσύνης.

Μ. Ζιαμπάρα: “Λειτουργήσαμε θεσμικά”

«Πρώτο μέλημα της δημοτικής αρχής Μπουλέ ήταν «να μην απενταχθεί το έργο», σημείωσε η Μαρία Ζιαμπάρα στην τοποθέτησή της. Δυο μήνες από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων της, η τότε δημοτική αρχή βρήκε μέσω δανείου τις 600.000 ευρώ για τον ΦΠΑ (αιτία διακοπής των εργασιών από τον εργολάβο) που θα έπρεπε να καταβάλλει η ΔΕΥΑΝ.

«Δικαιωνόμαστε σήμερα» τόνισε η κ. Ζιαμπάρα, προσθέτοντας ότι πάρα πολλά έχουν ακουστεί για το έργο, έχουν δυσφημιστεί και συκοφαντηθεί αιρετοί και πως σήμερα από τη νομική γνωμοδότηση δικαιώνεται και ο κ. Σταυρόπουλος. «Ήρθε επιτέλους η ώρα να μαθευτούν τα πραγματικά γεγονότα και η αλήθεια» τόνισε, αναφέροντας ταυτόχρονα ότι στην όλη διαδικασία λειτούργησαν θεσμικά, με πρώτο στόχο να σωθεί το έργο. «Δεν θα κάνατε τίποτα διαφορετικό, αν θέλατε να σώσετε το έργο από την απένταξή του και τον Δήμο να είναι αναγκασμένος να πληρώνει τα 8 εκατ. του κόστους του» σημείωσε κλείνοντας, ενώ συμφώνησε απόλυτα στο να οδηγηθεί η υπόθεση στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Μετά από τις τοποθετήσεις ομόφωνα αποφασίστηκε η μη παραλαβή του έργου και η παραπομπή του προς έλεγχο στον Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης προς διερεύνηση.

Άρθρο της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ Ναυπάκτου