Αγρίνιο: «Καμπάνα» σε πρατήριο για παράβαση στη διακίνηση και εμπορία πετρελαίου θέρμανσης

Πρόστιμο επιβλήθηκε σε πρατήριο υγρών καυσίμων του  Αγρινίου, μετά από έλεγχο που  έγινε από υπάλληλους του Τμήματος Εμπορίου. Συγκεκριμένα, βυτίο του πρατηρίου που ελέγχθηκε, διαπιστώθηκε πως κατά την επιστροφή του στο πρατήριο είχε αδικαιολόγητα εντός ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης.

Αναλυτικά, με απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας, επεβλήθη πρόστιμο τριακοσίων ενενήντα ενός  ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών  (391,65)  στην συγκεκριμένη επιχείρηση  επειδή σε αγορανομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9/12/2015 σε βυτίο μεταφοράς πετρελαίου θέρμανσης, βρέθηκε περίσσευμα 49,8 λίτρα μεταξύ της μετρούμενης κατά τον έλεγχο ποσότητας και της αρχικά φορτισθείσας βάση του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής . [παράβαση του άρθρου 125. παρ 10 της Υ. Α. Α2-718-ΦΕΚ 2090/Β/31-7-2014  «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.ΠΥ.)]»

Διακίνηση προϊόντων χωρίς παραστατικά

Επίσης με απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας, επεβλήθη πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€)  σε πατρινή επιχείρηση  εμπορίου ενδυμάτων-υποδημάτων επειδή σε αγορανομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε την σε Ι.Χ. αυτοκίνητο στο 27ο χιλ. της Ε.Ο. Αντιρρίου-Μεσολογγίου, βρέθηκε να μεταφέρει ενδύματα & υποδήματα επώνυμων εταιρειών χωρίς τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα ( Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγια) όπως ορίζει το άρθρο 13 του Ν.4177/2013 και το άρθρο 101 παρ.1 της Α2-718/2014.

Δηλαδή  έγινε παράβαση των συγκεκριμένων άρθρων και επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο  με το άρθρο 101παρ 6α της Α2-718-ΦΕΚ 2090/Β/31-7-2014  «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.ΠΥ.)]»