Προχωράει το έργο για την αποχέτευση και την επεξεργασία λυμάτων στον Μύτικα

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου στην συνεδρίαση της 27ης Νοεμβρίου 2015 ενέκρινε  κατά πλειοψηφία την πρόταση της Δημοτικής Αρχής για σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ξηρομέρου και του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας για την υλοποίηση της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ -ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΤΙΚΑ».
Ο Δήμος Ξηρομέρου ως «Κύριος του Έργου»  θα αναθέσει ουσιαστικά στον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας ως  » Φορέας Υλοποίησης» να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης  του Ε.Π «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» εκτελώντας διάφορες ενέργειες και ασκώντας τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας  σύμφωνα με την νομοθεσία για τα Δημόσια Έργα.
Τι σημαίνει με απλά λόγια αυτό; Ότι ο Δήμος Ξηρομέρου δεν έχει την διαχειριστική επάρκεια για την υλοποίηση του συγκεκριμένου Έργου  (καταδεικνύεται για μια ακόμη φορά η έλλειψη προσωπικού στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ξηρομέρου), και αναγκάζεται να προβεί στην προγραμματική αυτή σύμβαση με έναν άλλο Δήμο, εν προκειμένω εδώ με τον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας, που διαθέτει επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας για ανάλογα έργα.
Ξηρομερίτικη Ματιά