Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν καλεί τους Ναυπάκτιους για ρυθμίσεις!

Η αρμόδια Δημοτική Επιχείρηση ενημερώνει τους καταναλωτές της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπακτίας ότι μετά την αποστολή στην αρμόδια ΔΟΥ Μεσολογγίου για όσους είχαν ανεξόφλητες υποχρεώσεις και αυτές δεν είχαν εξοφληθεί ή διακανονισθεί (για ποσά άνω των 1.000 €) το μέτρο είσπραξης θα επεκταθεί σε επόμενο στάδιο και για όσους έχουν οφειλές άνω των 700 € και για τις Δ.Ε. Πλατάνου,  Αποδοτίας , Πυλήνης για όσους δεν έχουν καταβάλλει κανένα ποσό τα τελευταία τέσσερα χρόνια (σχετ. απόφαση 111/2015 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.)

Ως εκ τούτου παρακαλούνται οι υπόχρεοι μέχρι 30/12/2015 να μεριμνήσουν για την τακτοποίηση –ρύθμιση των οικονομικών τους υποχρεώσεων έναντι της Δημοτικής Επιχείρησης.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική για όσους δεν το έχουν πράξει η δήλωση του ΑΦΜ ( τόσο για ιδιοκτήτες όσο και για ενοικιαστές) στην αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. διαφορετικά αυτό θα αναζητείται με όλους τους νόμιμους τρόπους από τις υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπακτίας.