Παρέμβαση Γ. Βαρεμένου για τον τρόπο καταβολής των κοινοτικών ενισχύσεων

Μεταφέροντας την ανησυχία των αγροτών για τον τρόπο καταβολής των κοινοτικών ενισχύσεων, λόγω της για πρώτη φορά εφαρμογής της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που έχει συμφωνηθεί από προηγούμενες κυβερνήσεις, ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Βαρεμένος συναντήθηκε με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ευάγγελο Αποστόλου, και συζήτησε εκτενώς το θέμα μαζί του. Έλαβε τη διαβεβαίωση ότι η καταβολή της βασικής ενίσχυσης (Δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης) θα γίνει τον Δεκέμβριο, της λεγόμενης «πράσινης» ενίσχυσης (Ενίσχυση για Γεωργικές Πρακτικές Επωφελείς για το Κλίμα καιτο Περιβάλλον) τον Φεβρουάριο και ό,τι απομείνει προς εξόφληση, το επόμενο διάστημα.