Πρόβλημα με το νερό στην Δ.Ε Παναιτωλικού – Δικλείδα ασφαλείας η χλωρίωση

Σύμφωνα με επίσημο επείγον από 06/11/2015 (20 μέρες πριν) έγγραφό της, με αριθμό πρωτοκόλλου 288711/6784, το οποίο μοιράστηκε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος-ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ απευθυνόμενη στις Τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο αλλά και τους τοπικούς προέδρους Αγ. Παρασκευής-Σιτομένων-Σκουτεράς και Αγίας Βαρβάρας , στα πλαίσια προστασίας της Δημόσιας Υγείας μετά την ανάλυση δειγμάτων που λήφθηκαν στις 22-9-2015, διαπιστώθηκε μεγάλη απόκλιση μικροβιακών δεικτών κοπρανώδους προέλευσης μικροβίων.

Τα δίκτυα αυτών των χωριών δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ασφάλειας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ εισηγείται την άμεση διακοπή ολικής χρήσης του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση.

 

Παράλληλα τονίζεται επίσης ότι  η χλωρίωση δεν αποτελεί λύση, αλλά δικλείδα ασφαλείας. και ζητά την άμεση ενημέρωση της συγκεκριμένης υπηρεσίας για  τις διορθωτικές ενέργειες των προς ενημέρωση. Πάντως σύμφωνα με έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγρινίου, έχουν ληφθεί μέτρα για την αποκατάσταση της ποσιμότητας του νερού των σημείων υδροληψίας (πηγές) που εφοδιάζουν τις δεξαμενές στην περιοχή. Επίσης, το νερό του δικτύου, μετά την δεξαμενή έχει μηδενικούς μικροβιολογικούς δείκτες λόγω χλωρίωσης, παρόλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστεί ο μικροβιολογικός φόρτος του νερού των σημείων υδροληψίας προ χλωρίωσης.