Βραβεύτηκε η Μεσολογγίτισσα εκπαιδευτικός Αγγελική Γριβοπούλου

Bραβεύτηκε την Τρίτη 3 Νοεµβρίου, η εκπαιδευτικός Αγγελική Γριβοπούλου, σε ηµερίδα µε θέµα: «Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια, Αποτίµηση Πράξης – Βράβευση Εκπαιδευτικών – Δηµιουργών Βέλτιστων Διδακτικών Σεναρίων».

Η ηµερίδα έλαβε χώρα στην αίθουσα «Jacqueline de Romilly» του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ενώ συµµετείχαν:

• Οι αξιολογητές των ψηφιακών διδακτικών σεναρίων

• Οι εκπαιδευτικοί που εκπόνησαν και υπέβαλλαν ψηφιακό διδακτικό σενάριο στην πλατφόρµα του Αισώπου του ΙΕΠ

• Μέλη ΔΕΠ/Στελέχη ΙΕΠ, Σχολικοί Σύµβουλοι/Υπεύθυνοι Προγραµµάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, Εκπαιδευτικοί που απασχολήθηκαν ως ειδικοί επιστήµονες – εµπειρογνώµονες στα Υποέργα του ΙΕΠ της Πράξης «Ανάπτυξη Μεθοδολογίας και Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων για τα Γνωστικά Αντικείµενα της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Γενικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης»

• Τα στελέχη της ΕΥΕ ΕΔ, του ΙΕΠ και άλλων φορέων.

Το διδακτικό σενάριο που κατέθεσε η εκπαιδευτικός Αγγελική Γριβοπούλου, στην ηλεκτρονική πλατφόρµα http://aesop.iep.edu.gr/ είχε τίτλο: «Προγραµµατίζω εφαρµογές. Δοσολογία φαρµάκων για παιδιά έως 12 ετών» και αξιολογήθηκε από δύο αξιολογητές, µε βαθµό 92,5/100. Το διδακτικό σενάριο αφορούσε την δηµιουργία εφαρµογής για κινητές συσκευές, σε δύο διαφορετικά περιβάλλοντα οπτικού προγραµµατισµού.

aixmi-news.gr