Κρατική άδεια επαγγελματία Security με τηλεκατάρτιση.

Ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλειας είναι από τους λίγους που παρουσιάζουν ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας (security) προϋποθέτει την αδειοδότηση του εργαζόμενου από το Ελληνικό Δημόσιο, αφού προηγουμένως πιστοποιηθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας) και το ΚΕ.ΜΕ.Α. (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη) κατόπιν εξετάσεων.

Συμμετοχή στις εν λόγω εξετάσεις έχουν δικαίωμα οι απόφοιτοι σχετικού κλάδου των ΙΕΚ, καθώς και οι επιτυχώς συμμετέχοντες σε εξειδικευμένα σεμινάρια διάρκειας 105 ωρών, που υλοποιούνται από πιστοποιημένα από το ΚΕΜΕΑ, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης με κανονική κατάρτιση ή/και με τηλεκατάρτιση, από ορισμένα ΚΔΒΜ.

Για τους ήδη εργαζόμενους στον κλάδο με άδεια εν ισχύ, είναι απαραίτητη η πιστοποίηση τους, με την επιτυχή συμμετοχή τους στις παραπάνω εξετάσεις, χωρίς την προϋπόθεση της παρακολούθησης σεμιναρίου 105 ωρών.

Στις 21 και 22 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν οι εξετάσεις 3ου κύκλου για το 2015 με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Οι επόμενες εξετάσεις αναμένονται στις αρχές του 2016.

Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ΕΛΚΕΔΙΜ διοργανώνουν σεμινάρια για την πιστοποίηση προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκατάρτισης. Τα σεμινάρια αφορούν στους νεοεισερχόμενους στον κλάδο και τους κατόχους άδειας εν ισχύ που επιθυμούν να πιστοποιηθούν. Η τιμή διδάκτρων ξεκινά από 100 €. Για τη συμμετοχή σας στα σεμινάρια security παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ένας εκπρόσωπος των Ελληνικών Κέντρων Δια Βίου μάθησης θα επικοινωνήσει μαζί μας.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

espaergasia.gr