Και χωρίς e-παράβολο ο έλεγχος απο τα ΚΤΕΟ το Σάββατο

Και χωρίς e-παράβολο θα μπορεί να γίνεται ο έλεγχος απο τα ΚΤΕΟ το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015 αφού το TAXISNET θα είναι εκτός. Αυτό προκύπτει από εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών Συγκεκριμένα λόγω της αδυναμίας πρόσβασης στην εφαρμογή του e-Παράβολο το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των κεντρικών υπολογιστικών υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών δηλαδή το TAXISNET, καθορίζονται τα εξής: Ο τεχνικός έλεγχος των οχημάτων που θα προσκομιστούν εκπρόθεσμα στα ιδιωτικά ΚΤΕΟ κατά την αναφερόμενη ημέρα, θα διενεργείται χωρίς την έκδοση-πληρωμή-δέσμευση του προβλεπόμενου ηλεκτρονικού παραβόλου και την αποστολή στο μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου των αρχείων τύπου xml με τα δεδομένα των ελέγχων. Το σύνολο των αρχείων xml θα πρέπει να αποσταλεί στο Υπουργείο το αργότερο μέχρι τις 30-11-2015 και ώρα 24:00, αφού προηγουμένως έχουν δεσμευθεί τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά παράβολα.

dikaiologitika.gr