Πρόσληψη ενός Αρχαιολόγου στην εφορεία αρχαιοτήτων Αιτωλ/νιας και Λευκάδος

Την πρόσληψη ενός αρχαιολόγου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων και για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα μήνα, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου: «Κατασκευή Οδικής Σύνδεσης περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου» ανακοινώνει η εφορεία αρχαιοτήτων Αιτωλ/νιας και Λευκάδος.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

aftodioikisi.gr