Φωτογραφίες από την συγκέντρωση και πορεία του Π.Α.ΜΕ και του Ε.Κ.Α στο Αγρίνιο

P1080685

P1080686

P1080687

P1080688

P1080689

P1080690

P1080702

P1080703

P1080704

P1080705

P1080706

P1080707

P1080708