Ερώτηση Δημαρά για την εκτροπή του Αχελώου

O Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β΄ Αθήνας, που ανήκει στους Οικολόγους Πράσινους και κατάγεται από το Μεσολόγγι- Γιώργος Δημαράς, πρόσφατα κατάθεσε Ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα την «Κατασκευή υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εκτροπή του Αχελώου»

Η Ερώτηση δεν απαντήθηκε και ο Γιάννης Δημαράς επανέρχεται με νέα Ερώτηση .

Συγκεκριμένα ερωτά τα εξής:
1. Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης η συνέχιση εργασιών σχετικών με την εκτροπή του Αχελώου; Σε τι ακριβώς εργασίες αφορούν οι προαναφερθείσες πιστώσεις;
2. Επιβεβαιώνει τα δημοσιεύματα για τις παραπάνω αξιώσεις των Ρώσων; Αν ναι, αναγνωρίζει η κυβέρνηση τις αξιώσεις αυτές; Αν ναι, πώς ακριβώς σκοπεύει να ανταποκριθεί σε αυτές;
3. Πως σκοπεύει να αξιοποιήσει το φράγμα της Μεσοχώρας; Είναι θετική στη συνέχισή του όπως προωθεί η Περιφέρεια και η ΔΕΗ αλλά έχει παγώσει το ΣτΕ;
Όπως αναφέρει ο Γεώργιος Δημαράς, πρόσφατα εγκρίθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας στον ποταμό Αχελώο, του νομού Τρικάλων της ΔΕΗ Α.Ε.» από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μολονότι το εν λόγω έργο έπρεπε ως τώρα να έχει σταματήσει με την 141/2010 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά αντίθετα συνεχίστηκε και έχει μετονομαστεί εκ των υστέρων σε «αυτόνομο και ανεξάρτητο» της εκτροπής.
Έχοντας δε υπ’ όψη ότι με Υπουργική Απόφαση 28388 (ΦΕΚ Β 518 / 03.04.2015) με τίτλο «Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2015» και στον κωδικό 064 προβλέπεται η διάθεση 1,149,960.00 ευρώ για εργασίες σχετικές με την εκτροπή του Αχελώου.
Παράλληλα, λαμβάνοντας υπ’ όψη πρόσφατα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για αξίωση της Ρωσίας από τη χώρα μας ποσού ύψους 250εκ. ευρώ που αντιστοιχεί σε αντισταθμιστικά ωφελήματα στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου που προέβλεπαν την κατασκευή από ρωσικές εταιρείες δύο υδροηλεκτρικών σταθμών στη Συκιά και το Πευκόφυτο, συνδεδεμένων με την εκτροπή του Αχελώου. Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, σε περίπτωση που δεν προχωρήσουν τα έργα αυτά, οι Ρώσοι ζητούν να προταθεί από την Ελλάδα ένα ισοδύναμο από οικονομική άποψη κατασκευαστικό σχέδιο, που να το υλοποιήσουν ρωσικές εταιρείες.
Τέλος να σημειωθεί ότι και η υπ’ αριθμ. 26/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι «τα έργα εκτροπής του Αχελώου είναι αντίθετα στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, τη στιγμή που από αυτά επέρχεται εκτεταμένη περιβαλλοντική βλάβη σε περιοχή που περιλαμβάνεται στο δίκτυο Natura 2000», όπως είχε γίνει και με παλιότερες αποφάσεις του ΣτΕ.