Τελειώσαν τα κρατικά κονδύλια για τον ΟΑΕΕ

Το 95% της τακτικής κρατικής χρηματοδότησης έχει απορροφήσει ο ΟΑΕΕ, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το 9μηνο του 2015 τα οποία δημοσιεύτηκαν σήμερα από το Υπουργείο Οικονομικών.

Έτσι έχει σημάνει συναγερμός στο Υπ. Εργασίας αλλά και στο ασφαλιστικό ταμείο των μικρομεσαίων επιχειρηματιών προκειμένου να βρεθούν έως 120 εκατ. ευρώ –πιθανόν από έκτακτη χρηματοδότηση  από το κράτος ή τον «κουμπαρά» των Ταμείων (ΑΚΑΓΕ)- και, έτσι, να καταβληθούν κανονικά οι 370.000 συντάξεις του ΟΑΕΕ στις 3 Νοεμβρίου.

Στο 95% η απορρόφηση των κρατικών κονδυλίων στο 9μηνο

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, ο ΟΑΕΕ έχει αντλήσει 800 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2015 από  τα συνολικά 834 εκατ. ευρώ τα οποία προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός για όλο το 2015. Αυτό σημαίνει πως μένουν μόλις … 34 εκατ. ευρώ για το επόμενο τρίμηνο Οκτωβρίου –Δεκεμβρίου 2015.

Φυσικά, τα προβλεπόμενα κρατικά κονδύλια έχουν τυπικά ήδη τελειώσει με την καταβολή των συντάξεων του Οκτωβρίου στις αρχές του μηνός, μιας και χρειαζόταν τουλάχιστον 90 εκατ. ευρώ, ενώ ο κρατικός προϋπολογισμός διάθετε τότε ακόμα μόλις 34 εκατ. ευρώ για τον ΟΑΕΕ.

Η διαφορά των 57 εκατ. ευρώ τουλάχιστον συμπληρώθηκε από τα «υπό κατανομή κονδύλια» του κρατικού προϋπολογισμού (σ.σ. ρευστά αποθεματικά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους).

Κύκλοι του Υπ. Εργασίας  αναφέρουν στο Capital.gr ότι απαιτούνται τουλάχιστον 120 εκατ. ευρώ  (από τα 270 εκατ. ευρώ τα οποία χρειάζονται για τις συντάξεις του ΟΑΕΕ  μηνιαίως) καταβληθούν κανονικά οι συντάξεις του Νοεμβρίου στις 3 του μηνός. Τα υπόλοιπα 150 εκατ. ευρώ θα πρέπει να βρεθούν από τα έσοδα των ασφαλιστικών εισφορών.

Τα σενάρια για την κάλυψη της «τρύπας»

Συνολικά χρειάζονται στην πολύ… καλύτερη περίπτωση 180 εκατ. ευρώ επιπλέον χρηματοδότηση προκειμένου να συγκεντρωθούν τα 550 εκατ. ευρώ τα οποία απαιτούνται για την κανονική καταβολή των συντάξεων του ΟΑΕΕ για το διάστημα  Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου.

Κύκλοι του Υπ. Εργασίας αναφέρουν στο Capital.gr πως περίπου 120 εκατ. ευρώ από τα 180 εκατ. ευρώ τα οποία λείπουν από τον ΟΑΕΕ θα προέλθουν πιθανότατα από τον «κουμπαρά» των ταμείων, δηλαδή το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και τα υπόλοιπα 60 εκατ. ευρώ από έκτακτη κρατική χρηματοδότηση.

Ποιες πληρωμές πρέπει να γίνουν έως τις 2 Νοεμβρίου

Η διοίκηση του ΟΑΕΕ έχει χτυπήσει για άλλο ένα μήνα «καμπανάκι» προς τους 740.000 ασφαλισμένους και προπαντός προς τους 500.000 εξ αυτών που είναι σταθερά ασφαλιστικά ενήμεροι ή έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες μέσω υπαγωγής σε ρυθμίσεις (πχ 100 δόσεις) για την έγκαιρη καταβολή των δόσεων από τις ρυθμίσεις αλλά και τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

Συγκεκριμένα  τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου πρέπει να καταβληθούν μέσω πάγιας εντολής:
· η μηνιαία δόση ρύθμισης ν. 4152/2013 (καθώς και τυχόν ανεξόφλητη δόση της 30.9.2015 προσαυξημένη κατά 15%)
· η μηνιαία δόση ρύθμισης ν.4321/2015 (καθώς και τυχόν ανεξόφλητη δόση της 30.9.2015 χωρίς προσαύξηση), σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΕ.

Από τον ΟΑΕΕ επισημαίνουν, επίσης, πως οι ασφαλισμένοι που καταβάλλουν δόσεις με πάγια εντολή, θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό τους για την πραγματοποίηση της πληρωμής κατά την ώρα εκτέλεσης των παγίων εντολών.

Για την προστασία των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των οφειλετών προτείνεται από τον ΟΑΕΕ η ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.

Επίσης, σύμφωνα με τη διοίκηση του ΟΑΕΕ,  ασφαλισμένοι που έχουν καταβάλει όλες τις απαιτητές δόσεις οποιασδήποτε ρύθμισης και δεν έχουν καταβάλει την εισφορά 4ου διμήνου 2015, μπορούν να την εξοφλήσουν έως την Πέμπτη 29.10.2015 και να παραμείνουν στη ρύθμιση που έχουν ενταχθεί.

capital.gr