Ανατροπές στην αξιολόγηση των υπαλλήλων

Αναγκασμένη να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης είναι η κυβέρνηση, καθώς μετά την αύξηση της φορολογίας και εν όψει των περικοπών στις δημόσιες δαπάνες (π.χ. συντάξεις), σειρά παίρνει η αξιολόγηση στο Δημόσιο.

Αλλαγές σε δύο χρονικές φάσεις περιλαμβάνει το σχέδιο της κυβέρνησης για το βαθμολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων

Το εν λόγω ζήτημα προκαλεί «πονοκέφαλο» τα τελευταία χρόνια στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς συνδέεται άμεσα με ένα σύστημα πελατειακών σχέσεων, το οποίο δεν επιτρέπει εδώ και δεκαετίες την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών στους πολίτες. Έπειτα από αρκετές αναβολές και μια αποσπασματική εφαρμογή μέτρων, η μεταρρύθμιση βρίσκεται προ των πυλών.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το νέο βαθμολόγιο δεν επηρεάζει το μισθολογικό κομμάτι της σύμβασης του υπαλλήλου και θα συνδέεται άμεσα με τα χρόνια προϋπηρεσίας. Παράλληλα, σε ό,τι αφορά στις θέσεις ευθύνης, έμφαση θα δοθεί και στους τίτλους σπουδών.

Αξιολόγηση βάσει προϋπηρεσίας

Το νέο βαθμολόγιο και η σύνδεσή του με τα χρόνια προϋπηρεσίας οδηγεί στην κατάργηση της ποσόστωσης σε βαθμούς -που προβλεπόταν για την ανέλιξη του εργατικού δυναμικού- βάσει του νόμου 4024/2011, σύμφωνα με τον οποίο:

  • από βαθμό ΣΤ’ σε Ε’ θα προαγόταν το 100% των κρινόμενων υπαλλήλων
  • από Ε’ σε βαθμό Δ’ μέχρι το 90%
  • από τον Δ’ στον βαθμό Γ’ έως το 80%
  • από Γ’ σε Β’ μέχρι το 70% και
  • από Β’ σε Α’ μέχρι το 30%.

Όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα του «Έθνους της Κυριακής», με το νέο βαθμολόγιο ένας υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που έχει 29 χρόνια υπηρεσίας, αλλά έχει «κολλήσει» στο τελευταίο κλιμάκιο του βαθμού Γ’ λόγω του «παγώματος» της βαθμολογικής εξέλιξης, μετά τις αλλαγές θα καταταγεί πλέον στον βαθμό Β’.

Καταρτισμένο προσωπικό με υψηλή μόρφωση

Στόχος του νέου βαθμολογίου θα είναι και η ανανέωση του στελεχιακού δυναμικού της δημόσιας διοίκησης με την αξιοποίηση νέων υπαλλήλων που διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, οι οποίοι θα καταγραφούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο των δημοσίων υπαλλήλων που σχεδιάζει το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Το βαθμολόγιο αναμένεται να οριστικοποιηθεί στη δεύτερη φάση εντός του 2016, οπότε και θα έχει ολοκληρωθεί το καθηκοντολόγιο αλλά και το μητρώο με τα προσόντα των εργαζομένων του Δημοσίου που θα αποτελέσει τη δεξαμενή επιλογής προϊσταμένων.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια του πρώτου μεταβατικού σταδίου για την επιλογή των προϊσταμένων θα διαπιστωθούν λάθη και παραλείψεις που θα αποκατασταθούν με τη θεσμοθέτηση του μόνιμου βαθμολογίου, το οποίο θα είναι αποδεσμευμένο από τις μισθολογικές απολαβές των υπαλλήλων.

Επίδομα ευθύνης

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, η βαθμολογική εξέλιξη που θα πιστοποιείται με τα χρόνια προϋπηρεσίας θα αποτελεί εφαλτήριο για τη διεκδίκηση υψηλόβαθμης θέσης, όταν αυτές προκηρυχθούν, καθώς θα υπάρχει το ισχυρό κίνητρο του επιδόματος ευθύνης που είναι 250 ευρώ για τους προϊσταμένους, 450 ευρώ για τους διευθυντές και 900 ευρώ για τους γενικούς διευθυντές.

Στις προκηρύξεις για την κάλυψη των θέσεων ευθύνης που θα δημοσιευτούν στις αρχές του έτους, σύμφωνα με το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων, απαραίτητο προσόν θα είναι η προϋπηρεσία του υπαλλήλου, η οποία θα πιστοποιείται με τη βαθμολογική του κατάταξη. Για παράδειγμα, τις θέσεις διευθυντών θα μπορούν να διεκδικήσουν υπάλληλοι που έχουν καταταχθεί στους βαθμούς Β’ και Α’, δηλαδή θα έχουν προϋπηρεσία μεγαλύτερη από 25 έτη, προκειμένου να αξιοποιηθεί η εμπειρία του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης.

Όσον αφορά τους αποφοίτους της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και τους κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων -σύμφωνα με πληροφορίες- θα πριμοδοτούνται προκειμένου να διεκδικούν θέση ευθύνης με λιγότερα χρόνια προϋπηρεσίας.

zougla.gr