Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο Απόλλωνα Πάτρας

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους πολίτες ότι κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 εδάφιο 4 της υπ΄ αρίθμ. ΥΠ.Ο.ΠΑΙΘ/ ΓΔΥΑ/ Δ.ΤΥ/ ΤΜ.ΑΕ /229158 /12878/1281/237 από 20/8/2015 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών με θέμα «εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων» πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση και  έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος της αθλητικής εγκατάστασης στο κλειστό γυμναστήριο Απόλλωνα Πάτρας.

Το δικαίωμα πρόσβασης – αντίρρησης που προβλέπεται από τα άρθρα 12 και 13 του Νόμου 2472/1997 θα ασκείται στο Ε΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών.