Κατανομή 25.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους στους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.

Το ποσό των 25 εκ. ευρώ κατανέμεται με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών σε όλους τους δήμους της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το ποσό προέρχεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δήμων.
Ο Πίνακας για την Αιτωλ/νια έχει ως εξής:
ΔΗΜΟΣ   ΑΓΡΙΝΙΟΥ   290.210,00
ΔΗΜΟΣ   ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ   53.210,00
ΔΗΜΟΣ   ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ   61.780,00
ΔΗΜΟΣ   ΘΕΡΜΟΥ   14.180,00
ΔΗΜΟΣ   ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   111.200,00
ΔΗΜΟΣ   ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ   64.410,00
ΔΗΜΟΣ   ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ    38.900,00
auftodiikisi.gr