Αναστολή διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος στα αντλιοστάσια της ΔΕΥΑΜ με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου

 

Κατόπιν αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων που ασκήθηκε από την ΔΕΥΑΜ κατά της ΔΕΗ, το Μονομελές Πρωτοδικείο Μεσολογγίου εξέδωσε προσωρινή διάταξη, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στις εγκαταστάσεις των αντλιοστασίων.

Η αναστολή των διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος θα ισχύσει έως την συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων που έχει καταθέσει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσολογγίου κατά της ΔΕΗ.